sekretarka

Branża: Inne
Oferta pracy z dnia: 2019/08/13
Oferta ważna do dnia: 2019/09/13
Pracodawca: Kancelaria Notarialna
Miejsce pracy: Katowice

Kancelaria Notarialna

 

Kancelaria Notarialna w Katowicach poszukuje pracownika na stanowisko pracownika biurowego na umowę o pracę. Zakres obowiązków: sporządzanie aktów notarialnych, przygotowanie poświadczeń dokumentów i sprawozdań, prowadzenie ksiąg notarialnych, obsługa programu RejNet Office, przygotowywanie i wysyłka poczty, udzielanie informacji klientom. Wymagania: wykształcenie co najmniej średnie, bardzo dobra znajomość komputera, a w szczególności programu Word, umiejętność szybkiego pisania na komputerze, punktualność, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista. Doświadczenie w pracy kancelarii notarialnej oraz znajomość programu RejNet Office będzie dodatkowym atutem.

Proszę o przesłanie CV na adres:katarzyna.walotek@wp.pl

Klauzula informacyjna RODO: administratorem Pani/Pana danych osobowych są notariusze Małgorzata Janik-Rymarczyk i Katarzyna Walotek prowadzące Kancelarię Notarialną pod adresem 40-021 Katowice ul. Przemysłowa 10, tel. 32 255-41-25. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazanej w ofercie oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji, jeśli wyrażą na to Państwa zgodę w swojej aplikacji. Pani/Pana dane osobowe wskazane w kodeksie pracy lub innych ustawach szczególnych przetwarzane są w granicach prawa, a ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, natomiast pozostałe dane będą przetwarzane na podstawie Państwa dobrowolnej zgody wyrażonej w dokumencie aplikacyjnym, przy czym podanie dobrowolnych danych nie ma wpływy na wzięcie udziału w rekrutacji. Odbiorcą Pani/Pana danych są wyłącznie notariusze Małgorzata Janik-Rymarczyk i Katarzyna Walotek. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 2 miesięcy od zakończenie procesu rekrutacji lub przez okres 5 lat jeśli wyraziliście zgodę na ich wykorzystanie w procesie przyszłych rekrutacji. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO. W każdym czasie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, jednakże jej cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie, którego dokonano przed jej cofnięciem. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.