Magazynier

Ogłoszenie nieaktualne!
Pracodawca: Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki I Budownictwa “ELPIN” SP. z o.o.
Miejsce pracy: Katowice
Oferowane wynagrodzenie brutto: 2100

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki I Budownictwa “ELPIN” SP. z o.o.

Przedsiębiorstwo Elektroenergetyki I Budownictwa “ELPIN” SP. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Oswobodzenia 77 zatrudni pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku magazynier.

Osoba ubiegająca się o stanowisko winna posiadać prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków:

  • Realizacja zamówień – kompletacja, wydawanie
  • Rozładunek towarów przychodzących 
  • Utrzymanie porządku na magazynie

Wymagania:

  • Doświadczenie w pracy na magazynie
  • Sumienność, odpowiedzialność, rzetelność,

Mile widziane:

  • Podstawowa znajomość obsługi komputera
  • miejsce zamieszkania Katowice Janów

Oferujemy:

  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, 
  • Atrakcyjne wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i umiejętności

INFORMACJE O PROCESIE REKRUTACJI: 

CV prosimy kierować na adres email: praca@elpin.com.pl lub osobiście w siedzibie firmy, informacji udzielamy pod nr 322558881

Nadesłanych ofert nie zwracamy, Uprzejmie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami, Prosimy o dołączenie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poz. zm.) 

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w przyszłych rekrutacjach prosimy w przysłanym CV zawrzeć poniższą klauzulę, dzięki której będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem w czasie przyszłych rekrutacji, co zwiększy Pani/Pana szanse na zatrudnienie: „Wyrażam zgodę Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w celach przyszłych rekrutacji.”

DANE OSOBOWE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEiB „ELPIN” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Oswobodzenia 77, CELE I PODSTAWY: przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać w celu/celach – zawarcia i wykonania łączącej nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia komunikacji marketingowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń i budynków naszej firmy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz gdy udzieliliście nam Państwo zgody przetwarzanie będzie się odbywać w celu/celach w tej zgodzie przedstawionych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody -zgoda taka może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

SPRZECIW: Jeżeli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem administratora przysługuje Pani/Panu prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH: Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym: bankom i operatorom płatności, operatorom telekomunikacyjnym, biurom księgowym, dostawcom usług IT, lub innym podmiotom współpracującym.

RETENCJA: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do wykonania umowy, wymagany do spełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów lub inny okres wynikający z wewnętrznych wymagań takich jak reagowanie na roszczenia w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

PRAWA OSOBY: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub przeniesienia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania jej/jego danych osobowych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia te można realizować pisząc na adres biuro@elpin.com.pl